Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbiakban részletezett Adatkezelési tájékoztató a Flowers by Amy Kft. (adószám: 24703288-2-13, 2151 Fót Temesvári utca 19., email: kunigundakozpont@gmail.com, https://kunigundakozpont.hu/ URL alatt elérhető weboldal igénybevételére vonatkoznak.

Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló Felhasználókra (a Hírlevélre való feliratkozás és az Online jelentkezés a cég által meghirdetett programokra/hirdetésekre) vonatkozó azonosító adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

Az adatkezelés jogalapja

Az oldal kezelője általi adatkezelésekre az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó a honlap (és a szolgáltatás) használatával, valamint a regisztrációval (a Hírlevélre való feliratkozás és az Online jelentkezés a cég által meghirdetett programokra, google űrlap, facebook hirdetések) adja meg.

Kezelt adatok

Az adatkezelő a Hírlevélre való feliratkozás és az Online jelentkezés a cég által meghirdetett programokra során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli. A Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: Név, Lakcím, E-mail cím, Telefonszám.

Az adatkezelés célja

A kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a honlap látogatóinak , az Online meghirdetett programokra, hirdetésekre történő jelentkezők beazonosítása, ami a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció/jelentkezés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval/jelentkezéssel kezdődik és az adatok törlésére a Felhasználó kérésére törlődik.

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Elektronikus levélcímek felhasználása

Az oldal kezelője kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató, hírlevél, e-mail vagy reklám küldésére). A megadott adatokat harmadik fél részére nem adjuk át. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az Adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmában bármikor módosításokat tegyen. Az aktuális Adatkezelési tájékoztató a Felhasználó a Weboldal „Adatkezelési tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.